Обявиха поръчката за е-услуги на Геокартфонд

 Статии

Сглобяеми къщи - конструкция, предимства
Сглобяемите къщи имат множество предимства – добра топлозиолация, устойчивост на земетресения и пожари, ...

19

 Календар

Обявиха поръчката за е-услуги на Геокартфонд

Публикувано на: 2013-11-04 17:08:09

Обявиха поръчката за е-услуги на Геокартфонд

Агенцията по кадастър обяви обществена поръчка за 2 дейности: позиция 1 - "Надграждане на информационната система за специализирани данни и предоставяне на електронни административни услуги за охранителните зони "А" и "Б" и за обектите в имотите - публична държавна и общинска собственост, на територията на Черноморското крайбрежие, и позиция 2  - "Развитие на електронните административни услуги от Държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд).

Проектът се изпълнява по ОП "Административен капацитет", приоритетна ос ІІI "Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление", подприоритет 3.2 "Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост".

Определената базова стойност е 1 370 832 лв. Изискваните обороти за последните 3 финансови години са съответно – 400 хил. лв. за позиция 1 и 200 хил. лв. за позиция 2.
Участниците представят гаранция от в размер на  3291  лева (поз.1) и 10416 лева (поз 2).

Необходимо е  кандидатите за позиция 1 да имат инженерен екип от 7 души с опит в проектиране, изграждане и внедряване на информационни системи за управление на геодезически, кадастрални и специализирани данни. За позиция 2 се изисква минимален експертен екип от 10 души за създаване и обработка на масиви с геодезическа и картографска информация.
Кандидатите следва да имат внедрена  система за управление на качеството по стандарт EN - ISO 9001:2008  с обхват дейности в областта на информационните технологии и пространствени данни.

Критерият за възлагане е икономически най-изгодна оферта с тежест 30:70 цена спрямо техническото предложение.
За поз.1 се оценяват: техническото предложение (тежест 10), Съобразяване на техническото предложение със съществуващата техническа инфраструктура на АГКК(тежест 20), Гаранция за качеството(тежест 20), Ефективност на поддръжката (тежест 20).

За поз.2 - Оценка техническото предложение (тежест 40), Оценка на организация на управлението и методология (тежест 15)  и Оценка на Система за управление на качеството(тежест 15).
Срокът за получаване на документи е 29.11, а за оферти – 9 декември т.г.


Обратно към новините в ZonaStroitelstvo

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

www.zonastroitelstvo.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail: