Фирма Петкова консулт ЕООД

 Статии

Как да поддържаме паркета?
Естествен или ламиниран паркетът има нужда от специална поддръжка, за да изглежда добре дълго време и да не ...

20

 Календар

Петкова консулт ЕООД

Петкова Консулт ЕООД предлага пълна гама услуги в областта на строителния надзор, оценка на съответствието на инвестиционните проекти, проектиране и узаконяване на незаконното строителство и технически паспорт на сгради и обследване на строежите.

През 2004 г. фирмата е лицензирана да изготвя оценка на съответствието на проектната документация и упражняване на строителен надзор - Лиценз № 000170/04.10.2005 г., издаден от Министерството на регионалното развитие и благоустройството със срок на валидност на лиценза 04.10.2014г за всички видове и категории строежи.

Услугите, които извършва фирмата се делят на:

Оценка на съответствието на инвестиционните проекти и други услуги свързани с проектирането

Екипът на „Петкова Консулт“ ЕООД извършва оценка на съответствието на инвестиционните проекти, съгл. чл.142, ал.1, 2, 4 и 5 от ЗУТ. Нашите специалисти по всички необходими специалности се събират, преглеждат проекта  и дават своите становища относно качеството на проекта и неговата законосъобразност. Това гарантира безпроблемното издаване на Разрешение за строеж.

Строителен надзор и други услуги свързани със строителство

Строителния надзор гарантира качествено изпълнение и максимална удовлетвореност на клиента от крайния продукт и безпроблемно въвеждане на обекта в експлоатация от документална гледна точка.

Проектиране и узаконяване на незаконно строителство

Основните типове строежи, които ние успешно узаконяваме са:

  • Всички видове сгради за които ИМА или НЯМА одобрени проекти и издадено разрешение за строеж – изготвяме  всички актове и необходими документи за въвеждане в експлоатация;
  • Сгради и най – вече къщи за които НЯМА одобрени проекти и издадено разрешение за строеж, но които подлежат на амнистия за незаконните строежи и подлежат на узаконяване – изготвяме на всички необходими документи включително необходимите проекти за узаконяване;
  • Узаконяване на търговски и индустриални обекти - до въвеждане в експлоатация;
  •  Узаконяване на линейни обекти (външни ВиК връзки; външни ел. кабели; трафопост; топлопроводи и др.) – ние изготвяне на всички актове и документи;
  • узаконяване на сгради от пета категория, които не се нуждаят от строителен надзор,където ние събираме и окомплектоваме необходимите документи и гарантираме  издаването на Акт за узаконяване и издаване на разрешение за ползване.

Технически паспорт на сгради и обследване на строежите

Основните типове строежи, които се нуждаят от технически паспорт:

  • Технически паспорт на новостроящи се сгради от първа до пета категория – по време на строителството;
  • Вече построени сгради от първа до пета категория – извършва се обследване на строежа;
  • Технически паспорт на търговски обекти (магазини, заведения, салони за красота, лекарски и стоматологични практики, детски градини, офиси и др.) – по време на строителството или чрез обследване на строежа;
  • Технически паспорт на индустриални обекти (цехове, работилници, сервизи, складове)– по време на строителството или чрез обследване на строежа;
  • Технически паспорт на линейни обекти (външни ВиК връзки; външни ел. кабели; трафопост; топлопроводи и др.) – по време на строителството или чрез обследване на строежа;

За контакти с Петкова консулт ЕООД


Изпрати запитване до тази фирма

нагоре
нагоре

Реклама

www.zonastroitelstvo.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail: